خانه / انیمه سابتایتل / زیرنویس فارسی انیمه Buddy Daddies

زیرنویس فارسی انیمه Buddy Daddies

زیرنویس فارسی انیمه Buddy Daddies

زیرنویس اختصاصی انیمه Buddy Daddies

خلاصه داستان

خلاصه داستان

بزودی …

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 12-01

Download “Buddy-Daddies-01-12.zip” Buddy-Daddies-01-12.zip – 174 بار دانلود شده است – 146 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

Download “Buddy-Daddies-01.zip” Buddy-Daddies-01.zip – 273 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

Download “Buddy-Daddies-02.zip” Buddy-Daddies-02.zip – 244 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

Download “Buddy-Daddies-03.zip” Buddy-Daddies-03.zip – 172 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

Download “Buddy-Daddies-04.zip” Buddy-Daddies-04.zip – 200 بار دانلود شده است – 15 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

Download “Buddy-Daddies-05.zip” Buddy-Daddies-05.zip – 151 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

Download “Buddy-Daddies-06.zip” Buddy-Daddies-06.zip – 189 بار دانلود شده است – 15 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

Download “Buddy-Daddies-07.zip” Buddy-Daddies-07.zip – 139 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

Download “Buddy-Daddies-08.zip” Buddy-Daddies-08.zip – 109 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

Download “Buddy-Daddies-09.zip” Buddy-Daddies-09.zip – 142 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

Download “Buddy-Daddies-10.zip” Buddy-Daddies-10.zip – 97 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

Download “Buddy-Daddies-11.zip” Buddy-Daddies-11.zip – 91 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

Download “Buddy-Daddies-12.zip” Buddy-Daddies-12.zip – 109 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

درباره Galaxy