زیرنویس فارسی انیمه Kamonohashi Ron no Kindan Suiri

زیرنویس فارسی انیمه Kamonohashi Ron no Kindan Suiri

زیرنویس فارسی اختصاصی انیمه Ron Kamonohashi’s Forbidden Deductions

زیرنویس فارسی انیمه Ron Kamonohashi: Deranged Detective

زیرنویس فارسی انیمه استنتاج ممنوعه ی رون کامونوهاشی

[toggle title=”خلاصه ی داستان” state=”close” ]بزودی …[/toggle]

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 13-01

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-01-13.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-01-13.zip - 169,05 کیلوبایت271

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-01.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-01.zip - 15,84 کیلوبایت383

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-02.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-02.zip - 12,73 کیلوبایت159

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-03.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-03.zip - 12,73 کیلوبایت151

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-04.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-04.zip - 11,44 کیلوبایت137

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-05.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-05.zip - 12,85 کیلوبایت270

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-06.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-06.zip - 13,30 کیلوبایت251

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-07.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-07.zip - 12,93 کیلوبایت211

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-08.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-08.zip - 12,03 کیلوبایت218

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-09.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-09.zip - 12,28 کیلوبایت227

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-10.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-10.zip - 13,38 کیلوبایت220

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-11.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-11.zip - 13,07 کیلوبایت215

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-12.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-12.zip - 12,78 کیلوبایت73

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم

دانلود Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-13.zip
Kamonohashi-Ron-no-Kindan-Suiri-13.zip - 11,61 کیلوبایت84

 

میتوانید امتیاز دهید

نظرات بسته شده است.