خانه / انیمه سابتایتل / زیرنویس فارسی انیمه Special 7 – Special Crime Investigation Unit

زیرنویس فارسی انیمه Special 7 – Special Crime Investigation Unit

زیرنویس فارسی انیمه Keishicho Tokumu-bu Tokushu Kyoaku-han Taisaku-Shitsu Dai-Nana-ka: Tokunana

زیرنویس اختصاصی انیمه Special 7 – Special Crime Investigation Unit

زیرنویس فارسی انیمه ویژه 7 – واحد تحقیقات جرایم خاص

خلاصه داستان

خلاصه داستان

بزودی …

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 12-01

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-01-12.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-01-12.zip – 424 بار دانلود شده است – 123 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-01.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-01.zip – 439 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-02.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-02.zip – 343 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-03.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-03.zip – 327 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-04.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-04.zip – 281 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-05.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-05.zip – 268 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-06.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-06.zip – 207 بار دانلود شده است – 8 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-07.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-07.zip – 196 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-08.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-08.zip – 200 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-09.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-09.zip – 190 بار دانلود شده است – 8 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-10.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-10.zip – 163 بار دانلود شده است – 9 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-11.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-11.zip – 151 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

Download “Keishichou-Tokuhanka-007-12.zip” Keishichou-Tokuhanka-007-12.zip – 155 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

 

درباره Galaxy