زیرنویس فارسی انیمه Koroshi Ai

زیرنویس فارسی انیمه Koroshi Ai

زیرنویس فارسی اختصاصی انیمه Koroshi Ai

زیرنویس فارسی انیمه Love of Kill

[toggle title=”خلاصه داستان” state=”close” ]بزودی …[/toggle]

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 12-01

دانلود Koroshi-Ai-01-12.zip
Koroshi-Ai-01-12.zip - 97,84 کیلوبایت758

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Koroshi-Ai-01.zip
Koroshi-Ai-01.zip - 9,59 کیلوبایت548

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Koroshi-Ai-02.zip
Koroshi-Ai-02.zip - 5,78 کیلوبایت298

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Koroshi-Ai-03.zip
Koroshi-Ai-03.zip - 7,74 کیلوبایت302

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Koroshi-Ai-04.zip
Koroshi-Ai-04.zip - 7,14 کیلوبایت287

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Koroshi-Ai-05.zip
Koroshi-Ai-05.zip - 7,57 کیلوبایت304

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Koroshi-Ai-06.zip
Koroshi-Ai-06.zip - 9,53 کیلوبایت533

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Koroshi-Ai-07.zip
Koroshi-Ai-07.zip - 7,64 کیلوبایت370

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Koroshi-Ai-08.zip
Koroshi-Ai-08.zip - 7,53 کیلوبایت291

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Koroshi-Ai-09.zip
Koroshi-Ai-09.zip - 9,22 کیلوبایت313

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Koroshi-Ai-10.zip
Koroshi-Ai-10.zip - 9,56 کیلوبایت456

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Koroshi-Ai-11.zip
Koroshi-Ai-11.zip - 7,96 کیلوبایت353

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Koroshi-Ai-12.zip
Koroshi-Ai-12.zip - 8,78 کیلوبایت218

لطفاً از انتشار زیرنویس در سایتها و کانالهای دیگر خودداری کنید

 

 

 

میتوانید امتیاز دهید

نظرات بسته شده است.