زیرنویس فارسی انیمه Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru

زیرنویس فارسی انیمه Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru

زیرنویس اختصاصی انیمه Sankaku Mado no Sotogawa wa Yoru

زیرنویس فارسی انیمه The Night Beyond the Tricornered Window

[toggle title=”خلاصه داستان” state=”close” ]بزودی …[/toggle]

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 12-01

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-01-12.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-01-12.zip - 146,10 کیلوبایت753

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-01.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-01.zip - 13,22 کیلوبایت950

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-02.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-02.zip - 14,22 کیلوبایت791

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-03.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-03.zip - 11,21 کیلوبایت744

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-04.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-04.zip - 12,31 کیلوبایت538

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-05.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-05.zip - 11,25 کیلوبایت485

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-06.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-06.zip - 12,25 کیلوبایت382

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-07.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-07.zip - 13,79 کیلوبایت490

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-08.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-08.zip - 11,91 کیلوبایت362

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-09.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-09.zip - 13,77 کیلوبایت316

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-10.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-10.zip - 10,28 کیلوبایت285

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-11.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-11.zip - 10,81 کیلوبایت267

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-12.zip
Sankaku-Mado-no-Sotogawa-wa-Yoru-12.zip - 11,31 کیلوبایت251

لطفاً از انتشار زیرنویس در سایتها و کانالهای دیگر خودداری کنید

 

میتوانید امتیاز دهید

نظرات بسته شده است.