زیرنویس فارسی انیمه SPY×FAMILY

زیرنویس فارسی انیمه SPY×FAMILY

زیرنویس فارسی اختصاصی انیمه SPY×FAMILY

زیرنویس فارسی انیمه SPY x FAMILY

[toggle title=”خلاصه داستان” state=”close” ]بزودی …[/toggle]

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتهای فصل اول 25-01

دانلود Spy-x-Family-01-25.zip
Spy-x-Family-01-25.zip - 344,37 کیلوبایت1398

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتهای پارت اول 12-01

دانلود Spy-x-Family-01-12.zip
Spy-x-Family-01-12.zip - 164,79 کیلوبایت931

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Spy-x-Family-01.zip
Spy-x-Family-01.zip - 15,76 کیلوبایت1070

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Spy-x-Family-02.zip
Spy-x-Family-02.zip - 15,12 کیلوبایت701

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Spy-x-Family-03.zip
Spy-x-Family-03.zip - 13,35 کیلوبایت729

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Spy-x-Family-04.zip
Spy-x-Family-04.zip - 15,08 کیلوبایت879

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Spy-x-Family-05.zip
Spy-x-Family-05.zip - 12,34 کیلوبایت796

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Spy-x-Family-06.zip
Spy-x-Family-06.zip - 14,51 کیلوبایت623

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Spy-x-Family-07.zip
Spy-x-Family-07.zip - 14,66 کیلوبایت573

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Spy-x-Family-08.zip
Spy-x-Family-08.zip - 14,16 کیلوبایت619

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Spy-x-Family-09.zip
Spy-x-Family-09.zip - 13,04 کیلوبایت435

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Spy-x-Family-10.zip
Spy-x-Family-10.zip - 10,96 کیلوبایت609

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Spy-x-Family-11.zip
Spy-x-Family-11.zip - 12,18 کیلوبایت642

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Spy-x-Family-12.zip
Spy-x-Family-12.zip - 13,13 کیلوبایت706

پارت دوم

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم

دانلود Spy-x-Family-13.zip
Spy-x-Family-13.zip - 13,08 کیلوبایت717

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهاردهم

دانلود Spy-x-Family-14.zip
Spy-x-Family-14.zip - 11,37 کیلوبایت554

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پانزدهم

دانلود Spy-x-Family-15.zip
Spy-x-Family-15.zip - 11,73 کیلوبایت619

دانلود زیرنویس فارسی قسمت شانزدهم

دانلود Spy-x-Family-16.zip
Spy-x-Family-16.zip - 13,09 کیلوبایت652

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفدهم

دانلود Spy-x-Family-17.zip
Spy-x-Family-17.zip - 12,94 کیلوبایت527

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هجدهم

دانلود Spy-x-Family-18.zip
Spy-x-Family-18.zip - 17,35 کیلوبایت533

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نوزدهم

دانلود Spy-x-Family-19.zip
Spy-x-Family-19.zip - 12,59 کیلوبایت574

دانلود زیرنویس فارسی قسمت بیستم

دانلود Spy-x-Family-20.zip
Spy-x-Family-20.zip - 14,70 کیلوبایت526

دانلود زیرنویس فارسی قسمت بیست و یکم

دانلود Spy-x-Family-21.zip
Spy-x-Family-21.zip - 13,04 کیلوبایت536

دانلود زیرنویس فارسی قسمت بیست و دوم

دانلود Spy-x-Family-22.zip
Spy-x-Family-22.zip - 14,61 کیلوبایت455

دانلود زیرنویس فارسی قسمت بیست و سوم

دانلود Spy-x-Family-23.zip
Spy-x-Family-23.zip - 14,78 کیلوبایت473

دانلود زیرنویس فارسی قسمت بیست و چهارم

دانلود Spy-x-Family-24.zip
Spy-x-Family-24.zip - 14,56 کیلوبایت462

دانلود زیرنویس فارسی قسمت بیست و پنجم

دانلود Spy-x-Family-25.zip
Spy-x-Family-25.zip - 15,42 کیلوبایت394

لطفاً از انتشار زیرنویس در سایتها و کانالهای دیگر خودداری کنید

 

میتوانید امتیاز دهید

نظرات بسته شده است.