زیرنویس فارسی انیمه Tadaima, Okaeri

دانلود زیرنویس اختصاصی انیمه Tadaima, Okaeri

خلاصه داستان
Tadaima, Okaeri
دیگران رو از روی ظاهر قضاوت نکن
در داستانی دلنشین از عشق و پذیرش، ماساکی فوجیوشی، یک همسر خانه دار، در کنار همسر محبوبش هیرومو و پسرشان هیکاری با پیش داوری های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند.

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 12-01

دانلود Tadaima-Okaeri-01-12.zip
Tadaima-Okaeri-01-12.zip - 147,05 کیلوبایت66

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Tadaima-Okaeri-01.zip
Tadaima-Okaeri-01.zip - 11,08 کیلوبایت253

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Tadaima-Okaeri-02.zip
Tadaima-Okaeri-02.zip - 13,40 کیلوبایت178

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Tadaima-Okaeri-03.zip
Tadaima-Okaeri-03.zip - 13,87 کیلوبایت223

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Tadaima-Okaeri-04.zip
Tadaima-Okaeri-04.zip - 12,17 کیلوبایت155

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Tadaima-Okaeri-05.zip
Tadaima-Okaeri-05.zip - 11,31 کیلوبایت113

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Tadaima-Okaeri-06.zip
Tadaima-Okaeri-06.zip - 13,48 کیلوبایت164

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Tadaima-Okaeri-07.zip
Tadaima-Okaeri-07.zip - 11,56 کیلوبایت127

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Tadaima-Okaeri-08.zip
Tadaima-Okaeri-08.zip - 11,33 کیلوبایت88

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Tadaima-Okaeri-09.zip
Tadaima-Okaeri-09.zip - 10,43 کیلوبایت93

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Tadaima-Okaeri-10.zip
Tadaima-Okaeri-10.zip - 13,49 کیلوبایت119

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Tadaima-Okaeri-11.zip
Tadaima-Okaeri-11.zip - 11,69 کیلوبایت83

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Tadaima-Okaeri-12.zip
Tadaima-Okaeri-12.zip - 13,47 کیلوبایت70

میتوانید امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید