زیرنویس فارسی انیمه WIND BREAKER

دانلود زیرنویس اختصاصی انیمه Wind Breaker

خلاصه داستان
Wind Breaker
دیگران رو از روی ظاهر قضاوت نکن
از سن کم، هاروكا ساكورا از جامعه طرد شد چون همه به خاطر ظاهر غیرمتعارف و نداشتن مهارت های اجتماعی، قضاوتش می‌کردند. با این حال، این رفتار بد و سخت اطرافیان باعث شد که اون مبدل به مبارزی ماهر شه و بهش افتخار کنه. با شروع سال تحصیلی جدید در دبیرستان فورین، جایی که شایعه شده قدرت بر علم اولویت داره، ساکورا فقط یک هدف رو دنبال می‌کنه و اون هم کسب اولین شدن در اون مدرسه‌است.

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 13-01

دانلود Wind-Breaker-01-13.zip
Wind-Breaker-01-13.zip - 131,79 کیلوبایت94

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Wind-Breaker-01.zip
Wind-Breaker-01.zip - 9,97 کیلوبایت433

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Wind-Breaker-02.zip
Wind-Breaker-02.zip - 11,31 کیلوبایت384

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Wind-Breaker-03.zip
Wind-Breaker-03.zip - 12,41 کیلوبایت465

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Wind-Breaker-04.zip
Wind-Breaker-04.zip - 10,88 کیلوبایت394

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Wind-Breaker-05.zip
Wind-Breaker-05.zip - 9,81 کیلوبایت303

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Wind-Breaker-06.zip
Wind-Breaker-06.zip - 9,14 کیلوبایت244

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Wind-Breaker-07.zip
Wind-Breaker-07.zip - 7,67 کیلوبایت215

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Wind-Breaker-08.zip
Wind-Breaker-08.zip - 7,19 کیلوبایت283

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Wind-Breaker-09.zip
Wind-Breaker-09.zip - 7,38 کیلوبایت252

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Wind-Breaker-10.zip
Wind-Breaker-10.zip - 9,32 کیلوبایت245

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Wind-Breaker-11.zip
Wind-Breaker-11.zip - 13,14 کیلوبایت165

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Wind-Breaker-12.zip
Wind-Breaker-12.zip - 11,45 کیلوبایت127

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم

دانلود Wind-Breaker-13.zip
Wind-Breaker-13.zip - 11,93 کیلوبایت95

میتوانید امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید