زیرنویس فارسی انیمه Yofukashi no Uta

زیرنویس فارسی انیمه Yofukashi no Uta

زیرنویس اختصاصی انیمه Call of the Night

زیرنویس فارسی انیمه ندای شب

[toggle title=”خلاصه داستان” state=”close” ]بزودی …[/toggle]

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 13-01

دانلود Yofukashi-no-Uta-01-13.zip
Yofukashi-no-Uta-01-13.zip - 157,50 کیلوبایت1389

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Yofukashi-no-Uta-01.zip
Yofukashi-no-Uta-01.zip - 9,27 کیلوبایت1140

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Yofukashi-no-Uta-02.zip
Yofukashi-no-Uta-02.zip - 8,97 کیلوبایت761

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Yofukashi-no-Uta-03.zip
Yofukashi-no-Uta-03.zip - 10,55 کیلوبایت806

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Yofukashi-no-Uta-04.zip
Yofukashi-no-Uta-04.zip - 12,34 کیلوبایت672

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Yofukashi-no-Uta-05.zip
Yofukashi-no-Uta-05.zip - 12,67 کیلوبایت895

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Yofukashi-no-Uta-06.zip
Yofukashi-no-Uta-06.zip - 12,58 کیلوبایت744

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Yofukashi-no-Uta-07.zip
Yofukashi-no-Uta-07.zip - 12,92 کیلوبایت717

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Yofukashi-no-Uta-08.zip
Yofukashi-no-Uta-08.zip - 12,46 کیلوبایت633

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Yofukashi-no-Uta-09.zip
Yofukashi-no-Uta-09.zip - 12,80 کیلوبایت725

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Yofukashi-no-Uta-10.zip
Yofukashi-no-Uta-10.zip - 15,33 کیلوبایت613

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Yofukashi-no-Uta-11.zip
Yofukashi-no-Uta-11.zip - 12,53 کیلوبایت568

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Yofukashi-no-Uta-12.zip
Yofukashi-no-Uta-12.zip - 12,87 کیلوبایت892

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم

دانلود Yofukashi-no-Uta-13.zip
Yofukashi-no-Uta-13.zip - 12,18 کیلوبایت1011

 

 

میتوانید امتیاز دهید

نظرات بسته شده است.