خانه / انیمه سابتایتل / زیرنویس فارسی انیمه Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی انیمه Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی انیمه Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی اختصاصی انیمه Zombie 100 ~Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی انیمه Zombie 100 ~100 Things I Want to do Before I Become a Zombie

زیرنویس فارسی انیمه 100 تا کاری که می خوام قبل از زامبی شدن انجامشون بدم

خلاصه داستان

خلاصه داستان

بزودی …

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01.zip – 216 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-02.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-02.zip – 236 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-03.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-03.zip – 188 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-04.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-04.zip – 227 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-05.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-05.zip – 134 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-06.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-06.zip – 144 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-07.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-07.zip – 160 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-08.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-08.zip – 87 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-09.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-09.zip – 69 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

درباره Galaxy