زیرنویس فارسی انیمه Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی انیمه Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی اختصاصی انیمه Zombie 100 ~Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی انیمه Zombie 100 ~100 Things I Want to do Before I Become a Zombie

زیرنویس فارسی انیمه 100 تا کاری که می خوام قبل از زامبی شدن انجامشون بدم

آکیرا تندو، کارمند ۲۴ ساله‌ی یک شرکت استثمارگر تبلیغاتیه که حسابی از کارمندهاش کار می‌کشه و سوءاستفاده می‌کنه، خودش رو گرفتار یک زندگی تکراری و بی‌معنی می‌بینه. بعد از تحمل سه سال رفتار و کردار بد در اون شرکت، خالی از هرگونه انگیزه و حس زندگی می‌شه. وقتی دنیا و توکیو رو زامبی‌ها تسخیر می‌کنند، همه چی عوض می‌شه. به جای اینکه آکیرا تو ترس و غصه گیر بی‌افته، این جریان رو فرصتی می‌بینه تا از نهایت زندگی‌اش بهره ببره. اون لیستی از کارهایی که قبل از زامبی شدن می‌خواد انجام بده تهیه می‌کنه تا به زندگی‌اش معنای جدیدی ببخشه.

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 12-01

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01-12.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01-12.zip - 144,74 کیلوبایت329

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01.zip - 10,81 کیلوبایت396

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-02.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-02.zip - 11,03 کیلوبایت385

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-03.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-03.zip - 10,15 کیلوبایت473

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-04.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-04.zip - 12,00 کیلوبایت414

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-05.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-05.zip - 13,32 کیلوبایت290

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-06.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-06.zip - 12,73 کیلوبایت305

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-07.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-07.zip - 12,72 کیلوبایت328

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-08.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-08.zip - 13,31 کیلوبایت429

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-09.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-09.zip - 12,50 کیلوبایت306

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-10.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-10.zip - 12,71 کیلوبایت202

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-11.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-11.zip - 11,15 کیلوبایت162

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-12.zip
Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-12.zip - 11,67 کیلوبایت296

میتوانید امتیاز دهید

دیدگاهتان را بنویسید