خانه / انیمه سابتایتل / زیرنویس فارسی انیمه Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی انیمه Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی انیمه Zom 100: Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی اختصاصی انیمه Zombie 100 ~Zombie ni Naru Made ni Shitai 100 no Koto

زیرنویس فارسی انیمه Zombie 100 ~100 Things I Want to do Before I Become a Zombie

زیرنویس فارسی انیمه 100 تا کاری که می خوام قبل از زامبی شدن انجامشون بدم

خلاصه داستان

خلاصه داستان

بزودی …

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 12-01

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01-12.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01-12.zip – 199 بار دانلود شده است – 145 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-01.zip – 300 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-02.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-02.zip – 293 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-03.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-03.zip – 392 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-04.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-04.zip – 328 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-05.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-05.zip – 228 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-06.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-06.zip – 253 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-07.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-07.zip – 276 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-08.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-08.zip – 344 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-09.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-09.zip – 236 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-10.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-10.zip – 109 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-11.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-11.zip – 95 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

Download “Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-12.zip” Zom-100-Zombie-ni-Naru-made-ni-Shitai-100-no-Koto-12.zip – 166 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

 

درباره Galaxy