خانه / انیمه سابتایتل / زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه Fumetsu no Anata e

زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه Fumetsu no Anata e

زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه Fumetsu no Anata e

زیرنویس فارسی انیمه To Your Eternity Season 2

زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه به سوی ابدیتت

خلاصه ی داستان

خلاصه ی داستان

بزودی …

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 20-01

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-01-20.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-01-20.zip – 210 بار دانلود شده است – 215 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-01.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-01.zip – 291 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-02.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-02.zip – 258 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-03.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-03.zip – 206 بار دانلود شده است – 13 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-04.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-04.zip – 196 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-05.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-05.zip – 204 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-06.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-06.zip – 155 بار دانلود شده است – 11 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-07.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-07.zip – 155 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-08.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-08.zip – 219 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-09.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-09.zip – 228 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-10.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-10.zip – 247 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-11.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-11.zip – 328 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-12.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-12.zip – 208 بار دانلود شده است – 12 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-13.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-13.zip – 207 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهاردهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-14.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-14.zip – 157 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پانزدهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-15.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-15.zip – 128 بار دانلود شده است – 9 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت شانزدهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-16.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-16.zip – 249 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفدهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-17.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-17.zip – 214 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هجدهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-18.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-18.zip – 144 بار دانلود شده است – 8 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نوزدهم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-19.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-19.zip – 85 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

دانلود زیرنویس فارسی قسمت بیستم

Download “Fumetsu-no-Anata-e-S2-20.zip” Fumetsu-no-Anata-e-S2-20.zip – 159 بار دانلود شده است – 10 کیلوبایت

درباره Galaxy