زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه Fumetsu no Anata e

زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه Fumetsu no Anata e

زیرنویس فارسی انیمه To Your Eternity Season 2

زیرنویس فارسی فصل دوم انیمه به سوی ابدیتت

[toggle title=”خلاصه ی داستان” state=”close” ]بزودی …[/toggle]

 

دانلود زیرنویس فارسی تمام قسمتها 20-01

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-01-20.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-01-20.zip - 215,42 کیلوبایت322

دانلود زیرنویس فارسی قسمت اول

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-01.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-01.zip - 12,06 کیلوبایت332

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-02.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-02.zip - 12,37 کیلوبایت290

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سوم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-03.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-03.zip - 13,07 کیلوبایت238

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهارم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-04.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-04.zip - 10,85 کیلوبایت230

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پنجم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-05.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-05.zip - 11,60 کیلوبایت234

دانلود زیرنویس فارسی قسمت ششم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-06.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-06.zip - 11,21 کیلوبایت189

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفتم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-07.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-07.zip - 11,54 کیلوبایت184

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هشتم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-08.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-08.zip - 11,74 کیلوبایت257

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-09.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-09.zip - 9,59 کیلوبایت257

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-10.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-10.zip - 10,02 کیلوبایت292

دانلود زیرنویس فارسی قسمت یازدهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-11.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-11.zip - 11,72 کیلوبایت361

دانلود زیرنویس فارسی قسمت دوازدهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-12.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-12.zip - 12,19 کیلوبایت241

دانلود زیرنویس فارسی قسمت سیزدهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-13.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-13.zip - 9,84 کیلوبایت242

دانلود زیرنویس فارسی قسمت چهاردهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-14.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-14.zip - 9,59 کیلوبایت193

دانلود زیرنویس فارسی قسمت پانزدهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-15.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-15.zip - 9,42 کیلوبایت160

دانلود زیرنویس فارسی قسمت شانزدهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-16.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-16.zip - 10,06 کیلوبایت304

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هفدهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-17.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-17.zip - 10,45 کیلوبایت252

دانلود زیرنویس فارسی قسمت هجدهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-18.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-18.zip - 7,92 کیلوبایت177

دانلود زیرنویس فارسی قسمت نوزدهم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-19.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-19.zip - 9,74 کیلوبایت118

دانلود زیرنویس فارسی قسمت بیستم

دانلود Fumetsu-no-Anata-e-S2-20.zip
Fumetsu-no-Anata-e-S2-20.zip - 10,36 کیلوبایت196

میتوانید امتیاز دهید

نظرات بسته شده است.