بهار 2024

زیرنویس فارسی انیمه WIND BREAKER

از سن کم، هاروكا ساكورا از جامعه طرد شد چون همه به خاطر ظاهر غیرمتعارف و نداشتن مهارت های اجتماعی، قضاوتش می‌کردند. با این حال، این رفتار بد و سخت اطرافیان باعث شد که اون مبدل به مبارزی ماهر شه و بهش افتخار کنه. با شروع سال تحصیلی جدید در دبیرستان فورین، جایی که شایعه…

زیرنویس فارسی انیمه Tadaima, Okaeri

در داستانی دلنشین از عشق و پذیرش، ماساکی فوجیوشی، یک همسر خانه دار، در کنار همسر محبوبش هیرومو و پسرشان هیکاری با پیش داوری های اجتماعی دست و پنجه نرم می کند.